Hållbarhetsmärkta produkter i Mios sortiment

Många av våra produkter överträffar lagstiftningens krav. Olika märkningar och certifieringar ställer olika krav men gemensamt är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs av oberoende part. Vilken märkning och/eller certifiering en produkt uppfyller hittar du vanligen på tvättrådsetiketten eller på en hängande etikett på Mioprodukten.

Hållbarhetsmärkta komponenter i Mios produkter

Flera av våra produkter innehåller hållbarhetsmärkta komponenter. Exempel är textil i sängar och madrasser samt skum i soffor som certifierats enligt OEKO-TEX ®. Det kan även röra sig om exempelvis FSC ®-certifierad träråvara i soffor. Idag går det tyvärr inte på ett enkelt sätt visa vilka av våra produkter som innehåller miljömärkta komponenter. Detta på grund av att flera miljömärkningssystem inte tillåter Mio eller andra företag att marknadsföra miljömärkta komponenter, utan enbart hela produkter.

Svanen

Svanen är Nordens största miljömärke för bland annat möbler och inredning. Omfattande krav ställs på produktens hela livscykel, från råvara till avfall. Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen är reducerade till ett minimum. Framför allt så håller Svanenmärkta produkter en hög kvalitet samt har testats utifrån hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet. Kraven höjs successivt för att produkterna alltid ska vara det bästa valet ur hållbarhetssynpunkt.

Mio är mycket glada och stolta över att ha många produkter som uppfyller Svanens krav. De är helt enkelt de bästa ur hållbarhetssynpunkt och hjälper dig som är en medveten kund att bidra till ett hem som du kan vara lite extra stolt över.

Se alla våra Svanenmärkta produkter

Svana ditt hem

Lär dig mer om Svanen på svanen.se

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila produkter. Bäddtextil, handdukar, kuddar, täcken, plädar och mattor är exempel på Mio-produkter som är certifierade enligt OEKO-TEX®. Detta innebär att dessa produkter inte innehåller de kemikalier som anges i STANDARD 100 by OEKO-TEX®, där kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Certifieringen förutsätter att samtliga beståndsdelar i en produkt lever upp till de ställda kraven. Utöver tyg ska därmed exempelvis sytråd, stoppning, tryck, knappar, dragkedjor och nitar leva upp till kraven.

Lär dig mer om OEKO-TEX® på deras hemsida

OEKO-TEX® SPECIAL ARTICLES

Denna OEKO-TEX® certifiering är till för sammansatta produkter som består av både textila- och icke-textila material, exempelvis sängar, soffor, fåtöljer etc. För att erhålla ett sådant certifikat måste alla textila och icke textila komponenter vilka vid normalt användande kan komma i kontakt med hud uppfylla kraven enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® klass II.

Icke textila material som inte riskerar att komma i kontakt med hud undantas normalt från testning.

Lär dig mer om OEKO-TEX® på deras hemsida

MADE IN GREEN by OEKO-TEX ®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX ® är en märkning som säkerställer att varan inte innehåller skadliga kemikalier. Den ska även vara producerad på ett såväl miljövänligt som socialt ansvarsfullt sätt i enlighet med certifieringen.

Lär dig mer om OEKO-TEX ® på deras hemsida

FSC®

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem.

Certifierade företag följer FSC®-standarder för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna i dessa standarder får märka sina produkter med varumärket FSC®. Att märket finns på Mios produkter innebär att träet kommer från ett hållbart, ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC® och Timmerförordningen

Timmerförordningen är en EU-lag som antogs 2010 och som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. FSC®-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning och systemet hjälper importörer av FSC®-certifierat material att följa EU:s timmerförordning.

Lär dig mer om FSC® på deras hemsida

Lär dig mer om Timmerförordningen på Skogsstyrelsens hemsida

GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS är en internationell märkning för kläder och textil som uppfyller både sociala och miljömässiga krav. Standardens krav tar hänsyn till hela värdekedjan från råvara till färdig produkt – odling, plockning, beredning och tillverkning. En textilprodukt måste bestå av minst 70 % ekologisk fiberråvara för att kunna få GOTS-märkas.

Lär dig mer om GOTS på global-standard.org

GRS – Global Recycling Standard

GRS är en internationell, frivillig standard för tredjepartscertifiering av produkter med återvunnet innehåll. GRS ställer också krav längs hela leverantörskedjan vilket inkluderar spårbarhet, sociala förhållanden och kemiska processer.

Lär dig mer på textileexchange.org

RCS – Recycling Claim Standard

RCS är ett internationellt märkningssystem för spårbarhet av innehåll av återvunnet material i textilier.

Lär dig mer på textileexchange.org

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. 2016 lanserades Fairtrades textilkriterier som ställer höga krav på både tillverkare och fabriker. Det inkluderar arbetsförhållanden, levnadslön och anställdas rättigheter. Fairtrades textilkriterier inkluderar tillverkning av bomullsprodukter, men även andra typer av hållbara fibrer.

Lär dig mer på fairtrade.se

Care & Fair

Care & Fair är ett branschinitiativ för en engagerad och ansvarsfull mattindustri. Organisationen grundades 1994 av socialt engagerade matthandlare och har idag cirka 400 medlemmar i 21 länder. Care & Fair bekämpar barnarbete genom att förbättra den sociala situationen och levnadsvillkoren för mattfamiljerna i vävdistrikten i Indien, Nepal och Pakistan.

Lär dig mer om Care and Fair på deras hemsida

Svalan

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för dig som letar efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Sådana produkter är fria från parfymämnen och innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall.

Svalanmärkningen håller under 2021 på att fasas ut allt mer till förmån för Astma- och Allergiförbundets nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Lär dig mer om Svalan

Responsible Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard är en standard för etisk behandling av djur som innebär att hela kedjan granskas och hänsyn tas till fåglarnas hela livscykel. Fåglarna föds upp för sitt kött, där dunet är en bi-produkt. Tvångsmatning och plockning av levande fåglar strängt förbjudet och allt dun ska kunna spåras till respektive farm.

Lär dig mer om RDS

Better Cotton Initiative Bomull (BCI)

BCI är en ideell organisation som strävar efter att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för de personer som producerar den. 

Lär dig mer om BCI