Störst på Svanenmärkta möbler i Sverige

Många av våra produkter överträffar lagstiftningens krav. Olika märkningar och certifieringar ställer olika krav men gemensamt är att produkter måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs av oberoende part. Vilken märkning och/eller certifiering en produkt uppfyller hittar du vanligen på tvättrådsetiketten eller på en hängande etikett på Mioprodukten.

Hållbarhetsmärkta komponenter i Mios produkter

Flera av våra produkter innehåller hållbarhetsmärkta komponenter. Exempel är textil i sängar och madrasser samt skum i soffor som certifierats enligt OEKO-TEX ®. Det kan även röra sig om exempelvis FSC ®-certifierad träråvara i soffor. Idag går det tyvärr inte på ett enkelt sätt visa vilka av våra produkter som innehåller miljömärkta komponenter. Detta på grund av att flera miljömärkningssystem inte tillåter Mio eller andra företag att marknadsföra miljömärkta komponenter, utan enbart hela produkter.

Svanen

Svanen är Nordens största miljömärke för bland annat möbler och inredning. Omfattande krav ställs på produktens hela livscykel, från råvara till avfall. Mängden hälso- och miljöfarliga ämnen är reducerade till ett minimum. Framför allt så håller Svanenmärkta produkter en hög kvalitet samt har testats utifrån hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet. Kraven höjs successivt för att produkterna alltid ska vara det bästa valet ur hållbarhetssynpunkt.

Mio är mycket glada och stolta över att ha många produkter som uppfyller Svanens krav. De är helt enkelt de bästa ur hållbarhetssynpunkt och hjälper dig som är en medveten kund att bidra till ett hem som du kan vara lite extra stolt över.

Se alla våra Svanenmärkta produkter

Lär dig mer om Svanen på svanen.se

OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-TEX® är ett globalt, oberoende provnings- och certifieringssystem för främst textila produkter där man kontrollerar kemikalieinnehåll. Certifieringen sker gentemot kontrollkriterier och gränsvärden för utvalda kemikalier som är hälsoskadliga. Kontrollkriterierna är striktare än nationella och internationella giltiga normer. Inom OEKO-TEX® finns det flera olika certifieringar, där STANDARD 100 by OEKO-TEX® är den ursprungliga produkt-certifieringen som listar vilka kemikalier som ej får förekomma i produkten över specifika gränsvärden.

En STANDARD 100 by OEKO-TEX®- certifiering gäller för textila produkter samt accessoarer (såsom blixtlås och knappar) och innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Certifiering kan ske för olika produkter under värdekedjan – allt ifrån fibrer, garn, råvävar, färgade och efterbehandlade textilier, accessoarer (knappar, blixtlås, etiketter, etc.) och/eller färdiga slutprodukter. Utöver tyg ska därmed exempelvis sytråd, stoppning, tryck, knappar, dragkedjor och nitar leva upp till kraven.

Bäddtextil, handdukar, kuddar, täcken, plädar och mattor är exempel på Mio-produkter som är certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100.

Lär dig mer om OEKO-TEX® på deras hemsida

OEKO-TEX® SPECIAL ARTICLES

Denna OEKO-TEX® certifiering är till för komplexa och sammansatta produkter som består av både textila- och icke-textila material, exempelvis sängar, soffor, fåtöljer etc. För att erhålla ett sådant certifikat måste alla textila och vissa icke textila komponenter, vilka vid normalt användande kan komma i kontakt med hud, uppfylla kraven enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® klass II. Icke textila material som inte riskerar att komma i kontakt med hud undantas normalt från testning.

Soffor och sängar är exempel på Mio-produkter som är certifierade enligt OEKO-TEX® Special articles.

Lär dig mer om OEKO-TEX® på deras hemsida

Se alla våra OEKO-TEX® special articles-certifierade produkter

MADE IN GREEN by OEKO-TEX ®

En MADE IN GREEN by OEKO-TEX®- certifiering innebär att en textil- eller läderprodukt är certifierad enligt STANDARD 100 samt att tillverkningen är certifierad enligt STeP by OEKO-TEX®. Genom en STeP certifiering säkerställs att tillverkningen är så miljövänlig som möjligt, samt att det är säkra och hållbara arbetsförhållanden.

Lär dig mer om OEKO-TEX ® på deras hemsida

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

En LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®- certifiering motsvarar en STANDARD 100-certifiering men för läder och läderprodukter. Detta innebär att samma kemikaliekrav och gränsvärden gäller för både STANDARD 100- och LEATHER STANDARD- certifierade produkter. Olika produkter som kan certifieras enligt LEATHER STANDARD kan vara kläder gjorda i läder, läder accessoarer såsom handskar, väskor och skor, men även vissa hudar såsom fårskinn, lammskinn och koskinn.

Lammskinn är exempel på Mio-produkter som är certifierade enligt OEKO-TEX® Leather Standard.

Lär dig mer om OEKO-TEX ® på deras hemsida

FSC®

Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem.

Certifierade företag följer FSC-standarder för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna i dessa standarder får märka sina produkter med varumärket FSC. Att märket finns på Mios produkter innebär att träet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC® och Timmerförordningen

Timmerförordningen är en EU-lag som antogs 2010 och som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning och systemet hjälper importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning.

Se alla våra FSC®-certifierade produkter

Lär dig mer om FSC® på deras hemsida

Lär dig mer om Timmerförordningen på Skogsstyrelsens hemsida

GOTS - Global Organic Textil Standard

GOTS är en internationell märkning för kläder och textil som uppfyller både sociala och miljömässiga krav. Standardens krav tar hänsyn till hela värdekedjan från råvara till färdig produkt – odling, plockning, beredning och tillverkning. En textilprodukt måste bestå av minst 70 % ekologisk fiberråvara för att kunna få GOTS-märkas.

Lär dig mer på global-standard.org

GRS – Global Recycling Standard

GRS är en internationell, frivillig standard för tredjepartscertifiering av produkter med återvunnet innehåll. GRS ställer också krav längs hela leverantörskedjan vilket inkluderar spårbarhet, sociala förhållanden och kemiska processer. En produkt måste bestå av minst 20 % återvunnen råvara för att kunna få GRS-certifieras.

Lär dig mer på textileexchange.org

RCS – Recycling Claim Standard

RCS är en internationell, frivillig standard för tredjepartscertifiering av främst textila produkter med återvunnet innehåll. RCS ställer också krav längs hela leverantörskedjan för att säkerställa spårbarhet. En produkt måste bestå av minst 5 % återvunnen råvara för att kunna få RCS-certifieras.

Lär dig mer på textileexchange.org

Responsible Wool Standard (RWS)

Responsible Wool Standard är en internationell, frivillig standard för etisk behandling av djur som innebär att hela kedjan granskas och hänsyn tas till fårens hela livscykel. Detta innefattar allt ifrån att krav ställs på djuren välmående till att ullen ska kunna spåras till respektive farm.

Lär dig mer på textileexchange.org

Responsible Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard är en standard för etisk behandling av djur som innebär att hela kedjan granskas och hänsyn tas till fåglarnas hela livscykel. Fåglarna föds upp för sitt kött, där dunet är en bi-produkt. Tvångsmatning och plockning av levande fåglar är strängt förbjudet och allt dun ska kunna spåras till respektive farm.

Lär dig mer på textileexchange.org

Svalan

Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för dig som letar efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Sådana produkter är fria från parfymämnen och innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall.

Svalanmärkningen håller under 2021 på att fasas ut allt mer till förmån för Astma- och Allergiförbundets nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Lär dig mer om Svalan

Better Cotton Initiative Bomull (BCI)

BCI är en ideell organisation som strävar efter att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för de personer som producerar den. 

Lär dig mer om BCI