Återkallelser

Bambutallrik, bambuskål och bambumugg

På grund av de risker som Livsmedelsverket pekar på i sitt pressmeddelande 2020-12-07, väljer Mio att återkalla de bambumuggar, bambutallrikar och bambuskålar som såldes mellan 2020-05-05 och 2020-08-10.

Livsmedelsverket skriver följande i sitt pressmeddelande:

”Produkterna kan släppa ifrån sig melamin och formaldehyd i nivåer som ligger över gränsvärdet. Det händer i första hand när produkterna kommer i kontakt med flytande varma livsmedel (70 grader eller mer) under en längre tid. Det kan till exempel gälla varma drycker eller varma mejeriprodukter.”

Återlämna produkterna till närmsta Mio-butik och du kan få pengar tillbaka. Mio beklagar om detta medför besvär för någon av våra kunder.

2020-12-10

Vilda och Wild Krok

Vi på Mio har genomfört egna kemiska analyser av produkter och dessa analyser visar på för höga halter av kadmium i metallen i krok Viola och Wild. Det saknas lagkrav som reglerar kadmiuminnehåll i metall för dekoration, utan regelverket omfattar hur mycket kadmium som får finnas i färg, leksaker, plast, smycken och elektriska produkter. Då produktsäkerhet är en prioriterad fråga för Mio och halterna överstiger innan nämnda lagkrav, väljer Mio att återkalla produkterna.

Du är välkommen att återlämna produkterna till din närmsta Mio-butik där du får pengarna tillbaka. Vi beklagar om detta medför besvär.

2019-10-21

Läs mer på Kemikalieinspektionen

Läs mer på Livsmedelsverket

Lagun Fällstol

Mio har upptäckt en potentiell fara med Lagun Fällstol. Faran innebär att klämskada kan förekomma. Vi har därför beslutat att återkalla denna produkt. Återkallelsen gäller alla äldre modeller av Lagun Fällstol, sålda mellan december 2015 och maj 2019.

Återlämna produkterna till närmsta Mio-butik. Du kan få pengar tillbaka. Vi beklagar om detta medför besvär för någon av våra kunder.

2019-05-15