Om Mio

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i över 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Vi finns med butiker på över 73 platser i Sverige samt på nätet med e-handel. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur.

Vi brinner för att förgylla kundernas liv hemma med riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Vi vill vara det spännande alternativet som inspirerar kunderna att förnya sina hem.

Affärsidé

Mio ska vara det självklara valet när det gäller möbler och inredning för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera en positiv kundupplevelse.

Vision

Mio ska vara Sveriges destination för möbler och inredning. Mio ska hjälpa alla att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. Gränserna mellan kanalerna i kundmötet suddas ut och vi ska finnas där kunderna önskar på deras villkor – det ska kännas som ett Mio. Våra kunder ska känna sig välkomna, inspirerade och trygga. Vi möblerar och inreder Sverige!

Värderingar

Mios värderingar är en viktig del av företagskulturen. Värderingarna representerar den gemensamma professionalitet som Mio står för. Genom att varje dag omsätta värderingarna i praktisk handling kan Mios medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

Våra värderingar sammanfattas i orden:

 • Affärsmässighet
 • Laget
 • Passion
 • Kunskap

Ägare och organisation

Mio ägs av handlarna, och så har det varit ända sedan Mio bildades för snart 60 år sedan. Ägandet är en stark drivkraft i Mios företagskultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Entreprenörsandan har stor betydelse för Mios tillväxt och utveckling som en modern, professionell och snabbrörlig detaljhandelskedja.

Mios affärsmodell bygger på franchisekoncept. Kedjans handlare utvecklar med hjälp av franchisekonceptet sina butiker. Franchisegivare är Mio AB som tillhandahåller och utvecklar franchisekonceptet. Via dotterbolaget Mio Försäljning AB äger och driver Mio även egna butiker. Flertalet Mio-butiker ägs dock av handlare som i sin tur äger Mio.

Mios centrala organisation med servicekontor i Tibro och Stockholm samt centrallager i Tibro, där svensk möbelindustri och handel har lång tradition.

Ledning och styrelse

Koncernledning

 • Björn Lindblad, verkställande direktör
 • Tobias Larsson, CIO

 • Elin Fasth, HR-chef

 • Joakim Holmstrand, kommersiell chef
 • Karin Crona, inköp- och logistikchef
 • Erik Törnqvist, sortimentschef
 • Mattias Rickardsson, CFO

Styrelse

 • Kenneth Bengtsson, ordförande, extern
 • Niclas Eriksson, extern
 • Charlotte Mattfolk, extern
 • Magnus Wikner, extern
 • Martin Gullberg, Mio-handlare
 • Jonas Ohlsson, Mio-handlare
 • Åsa Jobratt, Mio-handlare
 • Fredrik Tiberg, Mio-handlare
 • Lina Bustad, arbetstagarrepresentant
 • Vali Gewargis, arbetstagarrepresentant

Mio AB

Box 59 543 21 Tibro

Leverans/besöksadress

Fågelviksleden 2 Tibro

info@mio.se Org.nr: 556084-0190

Ekonomiska rapporter

Mio-koncernen har brutet räkenskapsår som löper mellan den 1 maj och 30 april. Mio är ett så kallat privat bolag, men väljer ändå att ha en stor öppenhet kring den ekonomiska redovisningen. Ekonomiska rapporter publiceras två gånger per år – vid bokslut samt vid delårsrapportering för räkenskapsårets första sex månader.

Mio redovisar försäljningssiffror per räkenskapsår, per halvår samt per kalenderår. Mio redovisar inte försäljningssiffror för enskilda butiker.

Aktuella delårsrapporter och årsredovisningar

Sortiment

Prisvärdhet och möbler för alla är en ledstjärna för Mios sortiment och utgångspunkten är att hjälpa alla att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. Sortimentet ska svara upp emot kundernas behov oavsett vilken stil man föredrar och Mio ska vara Sveriges destination för möbler och inredning. 

Mios sortiment formas för hemmets olika rum – vardagsrum, matplats, sovrum och hall. Vardagsrum är största produktområde med tyngdpunkt på soffor och fåtöljer, där vi har en marknadsledande position. Sedan en tid tillbaka är vi även marknadsledande på sängar och för matplatsen finns det ett brett sortiment i olika stilar och priser.

Mio erbjuder egna varumärken och produktkoncept i stor utsträckning. Vi handlar ofta direkt från tillverkare/leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien och vi har kvalitetsavtal med samtliga av dem. Enligt dessa avtal ska de följa gällande regler och lagstiftning. Vi träffar dem regelbundet och har en tät dialog, där vi poängterar betydelsen av att etiska regler och överenskommelser följs.

Mio säljer även ett antal externa varumärken för att förstärka olika produktgrupper. Tillsammans blir det ett genomtänkt och brett urval av olika stilar.

Sortimentet i Mio-butikerna och i Mio e-handel förnyas flera gånger om året. Varje vår och höst lanseras nytt sortiment i samband med att Mios katalog ges ut. Därutöver sker nyhetslanseringar ytterligare vid två tillfällen under året. Sortimentsnyheter och uppdaterade säsongsanpassade butiker är en del av Mios erbjudande till kunderna som efterfrågar inspiration för att förändra och förnya sina hem.

Mios historia

Historien är viktig för oss eftersom den bygger på entreprenörsanda som än i dag är den viktigaste drivkraften för Mios utveckling.

Beslutet att starta Mio fattades en vårdag i april 1962. Initiativet togs av ett antal framsynta möbelhandlare från södra Sverige samt Stockholmsområdet. Som fristående handlare i ett Sverige med en snabbt växande ekonomi med ökat bostadsbyggande och konsumtion, såg de behovet av att samverka för att stärka den egna konkurrenskraften. Resultatet blev Mio.

Det ursprungliga syftet var framför allt att pressa inköpspriser med hjälp av större volymer. Där hittar vi också bakgrunden till namnet Mio som är en förkortning av namnet Möbelhandelns inköpsorganisation. I dag står Mio väl för sig själv som uppskattat varumärke och en av den svenska möbeldetaljhandelns piggaste aktörer!

Under hela Mios historia har vi utgått från entreprenörskapet. Mio ägs än i dag av fristående möbelhandlare som alla verkar inom ramen för det gemensamma Mio-konceptet. Det har stor betydelse för den förändringsvilja och arbetsglädje som präglar Mio-kedjan. Vår vision att inspirera kunderna att förnya sina hem driver utvecklingen framåt.

Mer än 60 års verksamhet har gjort Mio starkt, både ekonomiskt och i kundens medvetande. Vi är väl etablerade inom svensk detaljhandel och en ledande kedja för möbler och heminredning. Målsättningen är att Mio ska fortsätta att växa genom att vara ett attraktivt och spännande val för kunderna.