Medlemsvillkor

Gäller från och med 2018-05-25

Allmänt

Dessa villkor gäller för Mio Medlem, ett lojalitetsprogram utfärdat av Mio AB (org.nr. 556084-0190), nedan kallat Mio. Genom att registrera dig som medlem godkänner du dessa medlemsvillkor.

Medlemskap

Medlemskapet hos Mio är kostnadsfritt och gäller i samtliga Mios butiker och på mio.se. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Ansökan om medlemskap sker i någon av våra butiker, via SMS eller på mio.se/medlem.

Som medlem kan du få åtkomst till Mina Sidor. Det är din personliga medlemssida där du kan administrera ditt medlemskap och t.ex. göra inställningar för vilka kommunikationskanaler du önskar få kommunikation i. Du kan också ta del av din information som kontaktuppgifter och även lämna information om dig och ditt boende.

Förmåner, erbjudanden och kommunikation

Genom Mio Medlem får du personligt anpassad kommunikation med såväl personliga som generella förmåner och medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, inspiration, inbjudningar till tävlingar, event och undersökningar.

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-post, SMS eller postalt. Ibland även via annonsering på externa webbsidor såsom t.ex. Facebook. Du kan alltid avregistrera dig för en kommunikationskanal i de utskick vi gör eller genom att logga in på Mina Sidor och göra inställningar för vilken kommunikation du önskar.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig t.ex. köphistorik, ålder, kön, bostadsort och angivna preferenser du gjort på Mina Sidor gör vi analyser för att anpassa den kommunikation, erbjudanden, förmåner, inspiration och produktrekommendationer som du erhåller från oss. Insikterna kan även användas för att utveckla vårt produkt- och tjänstesortiment. Genom våra analyser och insikter undviker vi att förmedla information till dig som du skulle kunna uppfatta som ointressant eller onödig.

Mio förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra de förmåner och erbjudanden som kan erhållas.

Behandling av personuppgifter

Mio behandlar personuppgifter om dig som medlem bl.a. för att tillhandahålla erbjudanden m.m.

För närmare information om hur och varför Mio behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har ber vi dig att ta del av Mios Integritetspolicy som du hittar på https://www.mio.se/kundservice/hjalp/dataskydd.

Giltighet och avslut

Ditt medlemskap hos Mio gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundservice (kundservice@mio.se eller 010-179 51 00). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att Mio mottagit meddelande om uppsägning.

Om du inte gjort någon aktiv handling som t.ex. gjort ett köp, loggat in på Mina Sidor, nyttjat erbjudande, deltagit i enkät, klickat på länk i e-post eller deltagit i en tävling 36 månader efter din senaste aktiva handling, kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas.

Vid avslutat medlemskap raderas dina personuppgifter som har samlats in för ditt medlemskap, i enlighet med Integritetspolicyn.

Mio förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap med 30 dagars uppsägningstid.

Ändringar av medlemsvillkor

Mio kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. I samband med att villkorsändring träder i kraft publicerar vi den på mio.se.

Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras via e-post innan ändringar börjar gälla. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.mio.se/medlem.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss på kundservice@mio.se eller 010-179 51 00.

Adress: Mio AB Fågelviksleden 2 543 50 Tibro

Vid frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på dataskydd@mio.se.

Du kan också läsa mer på https://www.mio.se/kundservice/hjalp/dataskydd.