Mio och hållbarhet

Det sitter djupt präntat i vår kultur att Mio ska vara det goda företaget. Genom vårt hållbarhetsarbete tar vi ansvar för och minimerar den påverkan på människor och miljö som verksamheten innebär. Ansvaret täcker hela värdekedjan – från råvarorna som används för att tillverka våra produkter tills dess att produkterna inte längre fyller sin funktion. Vi vill bidra till ett hem som du trivs i och är stolt över.

Mios hållbarhetspolicy

Mios uppförandekod

Mios hållbarhetsredovisning (2021-2022)