Du handlar alltid tryggt på Mio. Ta del av våra köpevillkor här!

senast uppdaterad 2024-31-06

Innehåll

 1. Allmänt
 2. Öppet köp – lagerförd vara
 3. Reklamation
 4. Produktgaranti
 5. Tillämplig lag och tvist
 6. Avtal och beställning
 7. Kunduppgifter
 8. Priser, avgifter och betalning
 9. Leverans och hämtning av varor
 10. Ångerrätt (gäller enbart beställningar från distans)
 11. Ändring av villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du som kund gör en beställning i fysisk Mio-butik eller på www.mio.se. Avtal ingås mellan dig och respektive butiksbolag när det gäller fysisk butik och mellan dig och Mio e-handel AB, org.nr 556739-3359, box 59, 543 21 Tibro när beställning görs på www.mio.se. När vi i dessa allmänna villkor använder ”Mio” så avser vi våra respektive butiksbolag såväl som Mio e-handel AB.

Hämtpris omonterat gäller alla produkter om inte annat anges. Vi reserverar oss för oförutsedda händelser, förändringar och avvikelser. Det kan till exempel gälla slutförsäljning, tryckfel, pris- och valutakurser, konstruktion, sortiment, färger och bilder.

Tänk på att färgavvikelser kan förekomma då bilder i trycksaker inte alltid ger en exakt återgivning av verkligheten. Detsamma gäller produktbilder på mio.se då datorer, läsplattor och mobiltelefoner kan ha olika färginställningar. Olika färgtemperatur från belysningar och dagsljus påverkar också upplevelsen av färgnyanser när du ser produkten i butik eller hemma.

Om du beställer varor på www.mio.se så är Mio e-handel AB certifierad av Trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel. Det innebär att vi står för tydliga villkor, är en seriös aktör och att ditt köp sker tryggt och säkert. Mer information om Trygg e-handel hittar du här: Mio Trygg e-handel

Mio utför enligt svensk lag inte köp till dig som är under 16 år eller kreditköp till dig som är under 18 år. Du som är under 18 år måste därför ha målsmans godkännande för att ingå avtal med Mio.

2. Öppet köp – lagerförd vara

På Mio har du rätt att ångra dig och du kan lämna tillbaka en vara i upp till 30 dagar efter leveransdatum. För medlemmar gäller motsvarande rätt upp till 60 dagar. För rea- och outletvaror gäller öppet köp i sju dagar.

Om du lämnar tillbaka en vara – under öppet köp – ska den inte ha varit monterad. Den ska således också vara oskadad, oanvänd, samt ligga i sin originalförpackning mot uppvisande av kvitto.

Vi förbehåller oss rätten att göra en värdeminskning om du har använt varan, om den saknar sin originalförpackning eller om originalförpackningen är förstörd. Eventuell plombering/försegling får inte vara bruten.

Återköp sker via samma betalmedel som användes vid köptillfället. Som alternativ kan du välja att få återköpet utbetalt som ett presentkort.

Öppet köp gäller inte för beställningsvaror, presentkort eller bäddmadrasser.

3. Reklamation

Som kund har du alltid tre års reklamationsrätt på varor köpta hos oss på Mio förutsatt att produkten har använts på normalt sätt i hemmiljö. Reklamation kan du göra i närmaste Mio-butik eller på: www.mio.se/reklamationer.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Det kan handla om funktions-, material- och fabrikationsfel på varor som du har köpt hos oss. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du har märkt eller borde ha märkt felet. Enligt konsumentköplagen bör det rimligtvis ske inom två månader. Om ett fel uppstår inom en treårsperiod åtgärdar vi det i den mån det går. I annat fall får du en ny vara eller en likvärdig vara om varan har utgått ur sortimentet. 

Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se

Är du företagskund som vill köpa möbler och inredning för offentlig miljö så gäller dock särskilda hållbarhetskrav. Mio friskriver sig från allt ansvar i det fall Mios produkter används i offentlig miljö. Vissa av Mios produkter lämpar sig dock väl även i offentlig miljö, med då måste du som företagskund inhämta särskild garanti för sådana produkter direkt från den Mio-butik du beställer sådana varor.

4. Produktgaranti

Mio har – för vissa utvalda produkter – specifika produktgarantier vilka sträcker sig längre fram i tiden än reklamationsrätten på 3 år. Dessa redovisas i förekommande fall på respektive produktsida på mio.se.

5. Tvist

Vi brukar kunna komma överens, men det händer ibland att vi inte har samma uppfattning om rätten till reklamation för en tjänst eller vara. Det kallas nekat anspråk och för att driva ett sådant ärende vänder du dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden nås via www.arn.se eller så skickar du ett brev till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning.

6. Avtal och beställning

När du beställer på Mio måste du som kund acceptera våra köpevillkor och genom denna accept förbinder sig båda parter att tillämpa Mios köpevillkor.

Vårt avtal fullbordas när beställningen har bekräftats skriftligen av oss och du har fått vår orderbekräftelse. I enskilda fall, exempelvis vid tekniskt fel, misstänkt bedrägeriförsök eller en eventuell slutförsäljning, kan en beställning nekas av oss.

Spara alltid din orderbekräftelse! Den behövs som referens då du har kontakt med oss på Mio.

7. Kunduppgifter

Som kund ansvarar du för att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga. Information om hur Mio behandlar dina personuppgifter finns tillgänglig i våra Mio-butiker och finns publicerad på www.mio.se under: Mios Integritetspolicy.

När du är i kontakt med oss via inloggning, säkerställ då att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och uppgift om användarnamn och lösenord ska förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Meddela oss vid misstanke om att någon annan än du har tillgång till inloggningsuppgifterna. Det är viktigt eftersom du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter.

Om vi misstänker att du missbrukar ditt användarkonto/dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt beter dig olämpligt och avvikande förbehåller vi oss rätten att stänga av dig från ditt användarkonto hos oss. Vi förbehåller oss även rätten att – oavsett – anledning, tilldela nya inloggningsuppgifter.

8. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning gäller de priser som anges och de är alltid – om inte annat särskilt anges – i svenska kronor inklusive moms. Avgifter för transport vid hemleverans anges separat. Prisavvikelser kan förekomma mellan Mio-butiker och mellan Mio-butiker och www.mio.se.

Du kan betala ditt köp på de sätt som vi vid var tid tillhandahåller i respektive Mio-butik och på www.mio.se. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid kunna erbjuda alla de betalsätt som vi normalt har och i förekommande fall kommer vi att erbjuda alternativa betalsätt.

9. Leverans och hämtning av varor

Leveranstiden beror på var du bor, om den beställda varan finns i Mio-butik, om den finns på vårt centrallager eller om det är en beställningsvara från producenten. Varor som orderläggs hos producent, exempelvis en soffa till vilken du har gjort ett personligt tygval, levereras normalt inom 5–8 veckor. Mios butiker får regelbundna leveranser varje vecka från Mios centrallager (större Mio-butiker flera gånger per vecka).Om du har valt att hämta varan i Mio-butik eller få den hemlevererad påverkar också.

Ibland kan avvikelser ske från angivna leveransdatum. Vid en leveransförsening meddelar vi dig det och fortsätter att bevaka beställningen. Du har enligt konsumentköplagen rätt att häva ditt köp om vi t.ex. inte levererar i tid och sådant dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig.

Om en vara returneras på grund av att du inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift. Det är för att täcka våra självkostnader. Även en extra avgift för ett nytt leveransförsök kan tillkomma. Har du valt att hämta din vara i Mio-butik tillkommer ingen fraktkostnad.

Som kund ska du hämta din beställda vara senast inom 14 dagar från det att du har fått en avisering. Vara hämtas ut personligen mot uppvisande av kod alternativt giltig legitimation och ordernummer (eller avinummer om paketutlämning sker hos postombud (motsv.)). Du får alltid en avisering om var och när varan kan hämtas. Vi brukar skicka sms eller ringa. Endast i undantagsfall skickas aviseringen via vanlig post. För varor som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig en avgift motsvarande de faktiska hanteringskostnader som uppkommer hos oss.

Om du i samband med din beställning har köpt en transporttjänst för hemleverans förutsätter det att en lastbil kan köra fram till din fastighet. Hemleveranser till öar utan fast vägförbindelser sker normalt enligt separat överenskommelse med närmaste Mio-butik. Gotland betraktas i detta avseende dock som fastland.

Om du vill ha hjälp med att få din vara inburen måste den – i emballerat skick – kunna bäras utan risk för person- eller varuskada. Platsen ska vara åtkomlig och varan bärs inte till ett utrymme som innebär att den kan skadas eller att den som bär utsätts för skaderisk.

10. Ångerrätt (gäller enbart beställningar från distans)

När du beställer varor på distans hos oss (t.ex. via www.mio.se) så gäller särskild ångerrätt enligt distanshandelslagen. Om du av någon anledning ångrar dig gäller enligt denna lag 14 dagars ångerrätt. Det innebär att du – i det fall du ångrar köpet – ska meddela oss detta inom 14 dagar räknat från den dag du fått varan levererad.

Meddelandet ska vara klart och tydligt och lämnas till närmaste Mio-butik eller till: Mio e-handels Kundservice. Uppge namn, adress och annan relevant information som till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Det går även bra att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram.

Du som kund står för returkostnad och ska returnera varan omonterad, väl emballerad (helst i originalemballage) och i fint skick. Varan ska lämnas i retur inom 14 dagar – räknat från det datum som du meddelat att du vill utöva ångerrätten. Oavsett varifrån Mio skickat varan till dig går även bra att returnera varan till närmaste Mio-butik. Har du frågor gällande retur går det bra att kontakta vår kundservice.

Vi betalar självklart tillbaka det pris du betalat för returnerad vara (inklusive eventuella leveranskostnader). Undantag gäller dock för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än de standardsätt som vi erbjuder. Vid retur av del av en order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde. Avdrag kan ske om du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, eller vid saknad eller förstörd originalförpackning.

Beloppet betalas tillbaka så fort som möjligt efter att du har returnerat varan till oss, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som ditt meddelande om utövande av ångerrätten togs emot samt att vi erhållit varan i retur. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som valdes vid köptillfället eller på annat sätt som vi kan komma överens om i det fall  det t.ex. finns tekniska hinder för en sådan återbetalning.

11. Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra köpevillkor. Justeringar som görs kommer att finnas tillgängliga i våra Mio-butiker och publicerade på www.mio.se. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på www.mio.se), alternativt 30 dagar efter att vi på annat sätt har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad via regelbundna besök på www.mio.se eller någon av våra Mio-butiker för att ta del av eventuella ändringar.