Produktgaranti

Mio har för vissa utvalda produkter specifika produktgarantier. Om sådan garanti finns för en produkt så finns garantins omfattning beskriven på produktsidorna på mio.se och/eller i garantisedel som bipackas varan och/eller kvitto.

För Svanenmärkta möbler gäller garanti för produkten som helhet en garantitid på fem år. För Svanenmärkta sängar och madrasser gäller garantitid tio år för ram- och fjäderbrott. 

Garantitiden gäller från leveransdatum.

För att produktgaranti ska kunna åberopas hos Mio, så förutsätts följande:

att produktens skötselråd har tillämpats,

att produkten har monterats på ett korrekt sätt i enlighet med Mios monteringsanvisning,

att produkten har använts på ett normalt sätt, och

att produkten har 

(i) förvarats på ett avsett sätt, 

(ii) inte utsatts för onormala fukt eller temperaturförändringar, 

(iii) inte utsatts för skador orsakade av olyckshändelse (motsvarande) eller

(iv) inte på något sätt modifierats av kunden.

Normalt slitage, färgskiftningar, pilling eller andra normala förändringar under en produkts livscykel berättigar inte till någon produktgaranti.