Orrefors

Orrefors producerar sedan 1898 kristallglas med skandianvisk design och hantverksskicklighet. På glasbruket i Småland arbetar skickliga hantverkare tillsammans med några av Sveriges främsta formgivare med att utveckla design, hantverk och nya tekniker.

Kristallglas från Orrefors har alltid kännetecknats av nyskapande design och skickligt hantverk. Innovation och tradition är något som också manifesteras i de vackra glasserierna från Orrefors. Orrefors är välkänt över hela världen för sin höga kvalitét i såväl form som funktion.

Hantverk

Att följa glasets väg från en sirapsliknande, het massa till gnistrande kristall är ett skådespel som äger rum i vår hytta i Kosta varje dag.

Formgivare, glasblåsare, slipare, målare, kantsprängare och synare deltar dagligen i hantverket och varje glas från Orrefors är ett unikt och kvalificerat hantverk. När det färdiga glaset lämnar glasbruket har inte mindre än femton olika personer deltagit i framtagningsprocessen.

Designarv

Simon Gate och Edward Halds framgångar i Paris 1925 blev startskottet för Orrefors långa tradition av nyskapande formgivning i nära samarbete med genuint och innovativt hantverk.

Nya formgivare och skickliga glasarbetare har sedan dess arbetat vidare i Gate och Halds anda. Vicke Lindstrand och Edvin Öhrström med nya glastekniken Ariel på 30-talet. Sven Palmqvist med Kraka och Ravenna på 40-talet. Och på 50-talet med Fuga som tillsammans med Nils Landbergs gracila Tulpanglas och Ingeborg Lundins vas ”Äpplet” får de idag ses som symboler för svensk formgivnings renässanstid. 60-talet förknippas med Gunnar Cyréns Popglas och på 70-talet arbetade förutom Cyrén även Eva Englund, Olle Alberius, Lars Hellsten och Jan Johansson vid bruket.

Sedan 80-talet har formgivare som Anne Nilsson, Erika Lagerbielke, Helen Krantz, Matz Borgström, Per B Sundberg, Martti Rytkönen, Lena Bergström, Ingegerd Råman, Malin Lindahl och Efva Attling bidragit till att föra Orrefors designarv vidare in i framtiden.

Historia

Orrefors glasbruk grundades 1898 på samma plats man sedan 1726 bedrivit järnbruk. Samma år som glasbruket grundades byggdes en hytta för tillverkning av tekniskt, medicin-, servis och hushållsglas för att ta tillvara på spillved och arbetskraft. Glaset ersatte nu den mindre lönsamma järnbruksdriften.

1913 blev konsul Johan Ekman från Göteborg ny ägare till Orrefors glasbruk. Han tillsatte Albert Ahlin som chef över glasbruket och nu startade en ny era. 1914 började Orrefors med kristalltillverkning och förutom slipning efter inköpta mönster och prover tillverkades även konstglas i överfång med etsad dekor. Den nya ledningen insåg dock snart att det behövdes konstnärer till verksamheten och 1916 anställdes Simon Gate och ett år senare kom Edward Hald.

Samma år gjorde Gate och Hald sina första trevande försök med figurgravering. De experimenterade även med den nya innovativa graalglastekniken som tagits fram på Orrefors av glasblåsarmästaren Knut Bergqvist. De stora framgångarna kom några år senare vid Göteborgsutställningen 1923 och framför allt vid Parisutställningen 1925. Det tunna graverade glaset väckte omvärldens beundran och både Orrefors och konstnärerna själva tilldelades priset Grand Prix.

På Mio är vi stolta och glada att under vissa tillfällen under året kunna presentera ett urval av produkter från Orrefors. Observera att utbudet kan variera.