Hållbara samarbeten

amfori

Genom Mios medlemsskap i amfori är Mio en del av det globala nätverk med nästan 2 500 medlemmar som med gemensamma krafter bidrar till hållbara värdekedjor. Arbetet bygger på en gemensam Code of Conduct – uppförandekod – som i sin tur bygger på internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för näringsliv, OECD:s riktlinjer, FN:s globala fördrag samt internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan. Genom amfori tar Mio och övriga medlemmar ett gemensamt ansvar för att producerande leverantörer driver ständiga förbättringar för hållbara värdekedjor.

Läs mer om amfori

RISE Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemiområdet till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Medlemskapet ger Mio tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, som praktiska verktyg och uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter. Tillsammans med övriga medlemmar förebygger Mio förekomst av oönskade kemikalier i samhället.

Läs mer om kemikalier

Svensk handel

Mio är stolt medlem av Svensk Handel som sysselsätter 500 000 personer i Sverige och bidrar med 11 procent av Sveriges skatteintäkter; intäkter som är avgörande för att finansiera forskning och utbildning för ett hållbart samhälle.

Mio är en del av Svensk Handels styrelse genom VD Björn Lindblad. Företaget har även medlemskap i referensgruppen Säkra produkter. Denna grupp syftar till att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet. Gruppen erbjuder även ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter.

Erikshjälpen

Mio samarbetar såväl lokalt som centralt med olika frivilligorganisationer. Exempel på lokala organisationer är Kvinnohuset Tranan i Skövde och Tibro AIK. Flertalet Mio-butiker samarbetar lokalt med Erikshjälpens olika second-hand butiker.

Läs mer om Erikshjälpen

GIAB

Sedan Mio Logistik tog över lagerverksamheten i Tibro från LGT i maj 2020, har ett samarbete kring transport- och lagerskadade produkter skett tillsammans med GIAB Godsinlösen Nordic AB. GIAB:s affärsidé är att förlänga livet på produkter enligt cirkulärekonomiska principer.

Läs mer om GIAB