Hållbar logistik

Marknadens behov av kortare ledtider ställer tillsammans med Mios försäljningstillväxt stora krav på en effektiv logistikkedja, där hållbarhetsaspekten främst består av miljöpåverkande utsläpp från sjöfart och lastbilar. Genom olika logistiska lösningar arbetar Mio ständigt för att optimera logistiken, minska antal tonkilometer i balans med marknadens krav på snabba leveranser.

Genom ett tätt samarbete med leverantörer och Mios viktiga logistikpartners utreds inte bara hur de logistiska lösningarna kan utvecklas. Samtal pågår ständigt hur produkter ska orderläggas, packas, vilken lastbärare och emballage som ska användas etc., för att ständigt optimera fyllnadsgraden.

Mio hoppar på tåget

Större delen av Mios gods från leverantörer i Asien ankommer till Sverige via containerfartyg till Göteborgs hamn. Här sker sedan 2018 omlastning till dagliga tågavgångar som tar containrarna vidare till Falköping och Skaraborgs Logistic Center för vidare transport med lastbil till Mios centrallager i Tibro. Denna logistikomläggning är frukten av ett initialt samarbete mellan Jula, Falköpings kommun och Schenker och ett samarbete som Mio nu är en del av. Genom att hoppa på tåget (!) sparar Mio cirka 575 000 km och 460 ton koldioxid per år.