Hållbar logistik

Marknadens behov av kortare ledtider ställer, tillsammans med Mios försäljningstillväxt, stora krav på en effektiv logistikkedja. Hållbarhetsaspekten består främst av miljöpåverkande utsläpp från sjöfart och lastbilar. Genom olika logistiska lösningar arbetar vi ständigt för att optimera logistiken, minska antalet tonkilometer (mått på transportarbete för gods) i balans med marknadens krav på snabba leveranser.

Genom ett nära samarbete med leverantörer och våra viktiga logistikpartners utreds inte bara hur de logistiska lösningarna kan utvecklas. Samtal pågår ständigt hur produkter ska orderläggas, packas, vilken lastbärare och emballage som ska användas och så vidare. Detta för att ständigt optimera fyllnadsgraden.

Det går som på räls mot en mer hållbar framtid

Större delen av det gods som kommer till Mio från leverantörer i Asien ankommer via containerfartyg till Göteborgs hamn. Där sker sedan några år tillbaka omlastning till dagliga tågavgångar som tar containrarna vidare. Först till Falköping och Skaraborgs Logistic Center för att sedan transporteras med lastbil till vårt centrallager i Tibro. Bakom denna logistikomläggning ligger ett samarbete mellan Jula, Falköpings kommun och Schenker som vi blev en del av för några år sedan. Genom att hoppa på det tåget (!) sparar Mio som företag cirka 575 000 km och 460 ton koldioxid per år.

Transportkedjan är fossilfri, med undantag för växlingen på bangården i Göteborg som görs med diesellok. De utsläppen klimatkompenseras av Göteborgs hamn enligt FN-godkänd standard, där kompensationen används i utbyggnad av indisk solkraft. Samtidigt fortsätter det målmedvetna arbetet för att på sikt eliminera i stället för att klimatkompensera utsläppen.