Att vara Mio-handlare

En Mio-handlare är en person som drivs av entreprenörsanda och förändringsvilja parat med en stark vilja att tillsammans åstadkomma förbättringar för både den egna verksamheten och för Mio som kedja.

Butikerna är Mios viktigaste kanal för att sälja varor och förmedla varumärkets värden. Butikerna utvecklas utifrån Mios gemensamma koncept. Målsättningen för varje Mio-butik är att alltid vara nummer ett på orten. 

Mios varumärke är mycket etablerat på den svenska marknaden. Det är ett av de mest kända varumärkena i möbeldetaljhandeln, och även ett välkänt och ansett varumärke inom svensk detaljhandel. Det är en styrka på varje lokal marknad. Att utveckla Mios varumärke är ett gemensamt ansvar för Mio, handlare och medarbetare. 

Som Mio-handlare är man franchisetagare med tillgång till Mios koncept och resurser. Konceptet rymmer alla viktiga delar som krävs för att butiken ska kunna utvecklas och leverera ett positivt bemötande till kunderna.

Mer om Mio.