Begäran om Registerutdrag

Du som kund har rätt att få veta vilka uppgifter som Mio har registrerade om dig(”Registerutdrag”). För att skydda dina uppgifter är vi noga med att vi kan identifiera vem det är som efterfrågar Registerutdrag. Kan vi inte med rimlig säkerhet veta att det verkligen är du som begär Registerutdrag kan vi inte heller lämna ut några personuppgifter.

Begäran i Mio-butik

Befinner du dig i en Mio-butik så tillhandahåller butikspersonalen en blankett ”Begäran om Registerutdrag” som du fyller i. Du behöver legitimera dig med giltig legitimation och du behöver fylla i blanketten så komplett som möjligt. Blanketten lämnar du till butikspersonalen som skickar in blanketten till Mios Servicekontor i Tibro för handläggning. Du kan också själv skicka ifylld blankett direkt till Mio AB via e-post eller brev.

Ladda ner blanketten

Begäran via webben

Önskar du begära Registerutdrag via webben fyller du i formuläret så komplett som möjligt nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.

Begäran om registerutdrag

Fyll i formuläret nedan