Begäran om Rättelse av personuppgift

I det fall du upptäckt att någon eller några av dina personuppgifter som Mio har registrerade om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade (”Rättelse”). För att skydda dina uppgifter är vi noga med att vi kan identifiera vem det är som begär Rättelse. Kan vi inte med rimlig säkerhet veta vem som begär Rättelse kan vi inte heller utföra Rättelse.

Begäran i Mio-butik

Befinner du dig i en Mio-butik så tillhandahåller butikspersonalen en blankett ”Begäran om Rättelse av personuppgift” som du fyller i. Du behöver legitimera dig med giltig legitimation och du behöver fylla i blanketten så komplett som möjligt. Blanketten lämnar du till butikspersonalen som skickar in blanketten till Mios Servicekontor i Tibro för handläggning. Du kan också själv skicka ifylld blankett direkt till Mio AB via e-post eller brev. Ladda ner blankett här.

Begäran via webben

Önskar du begära Rättelse av personuppgift via webben fyller du i formuläret så komplett som möjligt nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.

Begäran om rättelse av personuppgift