Begäran om att bli Glömd

I det fall du önskar att Mio tar bort dina personuppgifter (”Bli glömd”) så har du rätt till detta under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida. Vi kommer att ta bort alla personuppgifter om dig utom på de ställen vi behöver dessa för t.ex.rättsliga förpliktelser eller i det fall pågående avtal ännu ej är fullgjorda.

Om du begär att ”Bli glömd”, tänk på att du behöver spara order- eller kvittonummer så vi har möjlighet att spåra dina transaktioner i det fall du behöver åberopa garanti eller göra en reklamation.

Begäran i Mio-butik

Befinner du dig i en Mio-butik så tillhandahåller butikspersonalen en blankett ”Begäran om att bli Glömd” som du fyller i. Du behöver legitimera dig med giltig legitimation och du behöver fylla i blanketten så komplett som möjligt. Blanketten lämnar du till butikspersonalen som skickar in blanketten till Mios Servicekontor i Tibro för handläggning. Du kan också själv skicka ifylld blankett direkt till Mio AB via e-post eller brev.

Ladda ner blankett här

Begäran via webben

Önskar du begära att Bli glömd via webben fyller du i formuläret nedan. Ofullständiga eller oidentifierbara uppgifter försvårar eller omöjliggör för oss att med säkerhet säkerställa din identitet och hitta relevanta personuppgifter.