Guide: Så inreder du snyggt och tryggt

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt hem, särskilt när man har barn. Varje år sker många olyckor orsakade av vältande möbler – olyckor som enkelt hade kunnat undvikas. Det är viktigt att alla möbler som riskerar att välta - och som är högre än 75 cm - fästs i väggen med ett tippskydd. Läs monteringsanvisningen till din möbel och välj skruv och fästen utifrån den typ av vägg du har.

Säkra din möbel från att tippa

  • Förankra alltid möbeln i väggen. Använd tippskyddet som följer med möbeln.
  • Förhindra att ett barn klättrar på möbeln, eller på annat sätt hänger på den.
  • Förvara tunga föremål så långt ner som möjligt och aldrig i möbelns övre delar. Tänk också på att alla möbler inte är gjorda för att bära upp t.ex. tunga teveapparater – för dessa finns speciella mediamöbler.

Vilken skruv ska användas?

  1. Gipsvägg med träreglar: Träskruv som fästs direkt i regeln.

  2. Gipsvägg utan träreglar: Plugg med skruv.

  3. Massiv betongvägg: Plugg med skruv.

  4. Ihålig betongvägg: Vikplugg/expander med skruv.

Obs! Vid minsta osäkerhet kring vilka skruvar som ska användas, kontakta en bygghandel eller järnaffär.