Från 1962 till 2022

Korta nedslag i vår 60-åriga historia

Mio 60 år

Vi har möblerat och inrett hem sedan 1962. Men hur startade allt egentligen och vad har hänt under de decennier som gått? Följ med på en resa från då till nu!

60-talet

Handeln utvecklas och flera frivilliga fackhandelskedjor bildas, däribland Mio som grundas när två inköpsföreningar slås samman. Möbelhandelns Inköpsorganisation – därav namnet Mio – bildas med främsta syfte att pressa inköpspriser med hjälp av större volymer.

Vid starten sommaren 1962 är kedjans huvudort Helsingborg och ägare är de butiker som anslutit sig. Affärsidén är ”Att teckna avtal med ett begränsat antal utvalda leverantörer med löfte om ökade inköp och därigenom tillskansa sig rabatter och bonus.”

70-talet

Det moderna Mio börjar ta form. Den ibland förekommande benämningen ”prutkedja” försvinner och Mio blir en fackhandelskedja att räkna med. Allt fler möbelhandlare vill vara med och leverantörerna uppskattar Mio som samarbetspartner.

I december 1976 flyttar Mio till Tibro, ett naturligt val eftersom den lilla orten i Västergötland, Sveriges Möbelcentrum, svarar för mer än 20 procent av all svensk möbelproduktion. En stor del av kedjans inköp, runt 30 procent, görs från tillverkningsföretag i Tibro. Företaget Ulferts, med över 1000 anställda, står för en mycket stor andel. Mio fortsätter att växa och butikerna profileras.

80-talet

Det händer mycket under det glada 80-talet. Mio står för en unik utveckling i möbelbranschen. Marknadsföringen vässas, många nya produkter lanseras och organisationen växer. 1982 firas 20-årsjubileum och i samband med det får kedjan en rejäl försäljningssuccé med soffan Mio Jubileum. Fram till och med 1986 såldes cirka 70 000 soffor av modellen – en stor hörnsoffa i röd plysch. Det var till och med inslag i Rapport om framgången. Och det var fler soffor som uppmärksammades stort, inte minst 1985 då den världsberömde franske designern Pierre Cardin tillsammans med Mio och inredningsarkitekten Gustaf Peyron skapade en vida omtalad kollektion.

90-talet

En lång och djup lågkonjunktur under början av 90-talet gör att detaljhandeln rasar. Det är tuffa år men Mio lyckas upprätthålla en offensiv hållning och andra halvan av decenniet avslutas positivt. Det händer en del, trots oroliga tider. 1991 går flyttlasset till ett nytt huvudkontor i nybyggda lokaler i Tibro, lokaler anpassade efter Mio AB:s specifikation, med bland annat en rejäl fotostudio. Även många av kedjans butiker flyttar in i nybyggda eller ombyggda lokaler. Det tas nya grepp och satsas på reklam i TV3 – filmer med Björn Skifs och Magnus Härenstam i rollerna, regisserade av Lasse Hallström. I slutet av 1990-talet är 40 bolag delägare i kedjan som då har 68 försäljningsställen. Det finns även två butiker i Norge, en på Island och en på Åland.

2000-talet

Omvälvande och spännande år då nya visioner och målsättningar formas för att möta en ny konkurrenssituation. Mio blir en franchisekedja – inte för att öka försäljningen utan med syfte att göra en gemensam resa. Vi går från att vara en frivillig fackhandel till integrerad franchisekedja med målsättningen att investera i ett gemensamt affärssystem, enhetlig marknadsföring, produktutveckling som leder till ett tydligare erbjudande mot kund för att butiken ska lägga mer energi på kundmötet.

Köp av den konkurrerande kedjan Skeidar genomförs vilket ger många nya franchisetagare. Genom stora förvärv, satsning på infrastruktur, utbyggnad av servicekontoret i flera etapper med mera växer Mio och satsar på ett långsiktigt ägande av egna butiker.

En stor IT-satsning görs genom ett gemensamt affärssystem som kommer visa sig avgörande för Mios fortsatta utveckling och förmåga att växa. Nästa steg är en samordnad central marknadsföring och struktur på sortimentet genom stil- och prismatris. Sortimentet breddas, tillgängligheten ökar och prisvärdheten förbättras.

2010-talet

Efter att ha fått till en bra struktur och paketerat kedjan med franchiseavtal, samt skapat en stabil ekonomi i bolaget, fortsätter framgångssagan. Fler kunder än någonsin hittar till Mio med siktet inställt på att inspireras och skapa hem att trivas i och vara stolta över. Kundinsikter och relevans är nyckelord. Att veta vad man ska satsa på framåt är bättre än att bara tro eller gissa. Utifrån alla data- och kundinsikter tas beslut om att starta en tillväxtresa. Den kommer innebära att alla jobbar hårdare än någonsin men också har roligare än någonsin under resans gång.

Tio nya butiker öppnas för att öka tillgängligheten och kampanjtempot höjs. Det finns alltid en anledning att besöka Mio oavsett om det är en stor möbel, inredning eller dekoration som behövs. Besökarna strömmar till varuhusen. Vi går snabbt från 5 till 10 miljoner besökare per år.

Under den här perioden blir Mio störst och bäst på soffor när frågan ställs till kunderna. Strax därefter även marknadsledande på sängar genom stort fokus på produkt, butiksupplevelse och kunniga medarbetare.

Med ett gemensamt affärssystem på plats tas beslut om att fortsätta resan och lägga ansvaret för varuförsörjningen centralt. Med fler butiker och hög tillväxt blir det en viktig pusselbit för att kunna leverera en bra kundupplevelse med god tillgänglighet av produkter.

Digitaliseringen kommer närmare och två avgörande beslut för framtiden tas – att lansera en egen e-handel och starta kundklubben Mio Medlem.

2020-talet

Pandemin skapar först osäkerhet vad den ska innebära för Mio innan intresset för att förnya hemmet blir viktigare än någonsin. Ombyggnationer genomförs och hemmakontor skapas. Troligtvis gick många kunders sparade respengar i stället till möbler och inredning. Mio växer så det knakar, den kraftiga tillväxten är en utmaning för att säkra varuförsörjning och transporter. Parera blir det nya planera. Vi investerar i egna lager i Tibro och tar 2020 över all logistikverksamhet från LGT.