Mio älskar hållbarhet

Intervju med Mios kvalitets- och hållbarhetschef Annelie Larsson. En del av vårt 60-årsfirande.

Miljön i fokus

1962 bildades Mio. 1972 hölls FN:s första miljökonferensen miljökonferens i Stockholm som blev en viktig milstolpe i den globala hållbarhetshistorien.

2022 uppmärksammades 50-årsjubiléet genom mötet Stockholm+50 med syfte att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla.

Däremellan, 1992, ägde FN:s stora konferens om miljö och utveckling rum i Rio de Janeiro. Det var då man skrev Agenda 21 – en plan för hur vi globalt skulle kunna uppnå en hållbar utveckling på jorden.

Mio tog ett kliv framåt

Det hade varit extra kul om Mios första CSR-policy och Code of Conduct togs fram av styrelsen 2012, för att visa att viktiga saker alltid sker det andra året i decennierna. Men det skedde faktiskt redan 2011. Idag går de viktiga dokumenten under benämningarna hållbarhetspolicy och uppförandekod.

Nu händer det mycket mest hela tiden. Det blir tydligt när man lyssnar på Mios kvalitets- och hållbarhetschef Annelie Larsson.

Mio har stort fokus på hållbarhetsarbetet. Kan du ge ett par bra exempel på det?

– Vår mission är att hjälpa kunder skapa hem att trivas i och vara stolta över. I den missionen ryms en rad hållbarhetsfrågor, vilket jag upptäckte när jag 2017 tackade ja till den då nya tjänsten som hållbarhetsansvarig på Mio. Då var det många på Mio som på olika sätt arbetade med hållbarhetsfrågor utifrån en vilja att vara det goda företaget. Men det var ingen som talade om vad vi gjorde; det var en del av vår kultur och något man bara gjorde.  Idag är många trygga med att berätta om vårt hållbarhetsarbete – och gör det gärna. Det kan till exempel vara när vi marknadsför våra produkter eller kommunicerar kring Mio som varumärke. Vi är idag över 3000 medarbetare som på olika sätt bidrar till Mios hållbarhetsarbete.

Hur hjälper Mio kunderna till en mer hållbar konsumtion?

– Att arbeta för en mer hållbar konsumtion är en spännande utmaning som behöver adresseras tillsammans med våra kunder. Vi vill på olika sätt – och i olika kanaler – lära och inspirera våra kunder till att:

  • Välja produkter som de kommer att trivas med länge.
  • Hålla utkik efter våra miljömärkta produkter. Det finns många!
  • Vårda sina möbler så att de håller längre. Vi har både tips och produkter.
  • Kontakta oss om favoritmöbeln går sönder. Vi har reservdelar till många av våra produkter.
  • Inte slänga möbler. De kan piffas upp med hjälp av fin inredning (eller färg), säljas eller skänkas bort.

Vad är ”Mios goda val”?

– Det finns så många miljömärkningar idag, anpassade för olika typer av produkter: Svanen, FSC®, OEKO-TEX ®, GOTS, GRS och RDS för att bara nämna några. Jag tror att gemene man har svårt att ta till sig innebörden av alla dessa märkningar. Mios goda val är vår interna benämning på allt detta arbete och gör det förhoppningsvis enklare i vardagen när vi vill utveckla och driva det framåt.

Vad menas med hållbara värdekedjor som det pratas och skrivs mycket om?

– För Mio handlar hållbara värdekedjor om att minimera de olika hållbarhetsrisker som uppkommer i tillverkningsfasen. Det handlar om socialt ansvar för de människor som tillverkar våra produkter, minimerad miljöpåverkan vid tillverkningen och arbete med att förebygga korruption. Hållbara värdekedjor handlar också om kvalitetssäkring, god djurhållning och socialt ansvar i de lokala samhällen som ligger i anslutning till där tillverkning av våra produkter sker.

Vad gör Mio för att skapa/få till dem?

– Sedan 2018 har Mio varit medlem i amfori BSCI, ett globalt initiativ för företag som arbetar för hållbara leverantörskedjor. Genom amfori BSCI får vi ta del av ett globalt nätverk med 2500 medlemmar som med gemensamma krafter bidrar till att mänskliga rättigheter tillgodoses. Amfori driver flera spännande internationella projekt och ger oss även tillgång till ett gemensamt system, inklusive en digital plattform, för uppföljning och revision av fabriker där våra produkter tillverkas.

På vilket/vilka sätt eftersträvar Mio att vara ”det goda företaget”?

– Detta var en del av utmaningen när jag började 2017, att tydliggöra och systematisera arbetet som i Mios historia gått under benämningen ”det goda företaget”. Idag är viljan att vara det goda företaget dokumenterat i vår hållbarhetspolicy. I det dagliga arbetet talar vi kanske mer om Mios hållbarhetsarbete än vår strävan efter att vara det goda företaget. Till syvende och sist handlar arbetet med att vara det goda företaget om att ta ansvar för den påverkan på människa och miljö som hela Mios värdekedja innebär.   

Vikten att förlänga livet på de möbler man köper är något som ofta lyfts fram. Nämn några exempel på hur det kan göras.

– Om man vill att något ska hålla länge, oavsett om det är en vänskapsrelation eller kärleksrelation, behövs kärlek och omsorg. Detsamma gäller möbler och inredning. Den kunskap och erfarenhet som Mio har samlat på sig under 60 år om möbelvård finns omvandlad i skötselråd och guider som ger matnyttig information om den omsorg våra produkter behöver. När vi lanserade vår kundklubb var det ett enkelt beslut att erbjuda medlemmarna halva priset på våra vårdprodukter. Genom kundklubben sker också kunddialoger via mejl efter ett möbelköp. De handlar bland annat om hur våra kunder kan ta hand om och förlänga livet på sina möbler.

En annan bra sak som är värd att nämna är att vi lagerhåller och tillhandahåller reservdelar på centrallagret i Tibro. Det är också ett sätt att kunna förlänga livet på fina Mio-produkter.

En rolig och efterlängtad nyhet är Mio Outlet som bidrar till ett minskat svinn?

– Idén kring Mio Outlet väcktes i första hand för att lösa den i detaljhandeln vanliga utmaningen med att sälja helt slut på lagerlagda produkter. Minskat svinn är en kul bieffekt av denna satsning.

Hur tänker Mio framåt när det gäller hållbarhetsarbetet? Kan du berätta något om vad som är på gång framöver?

– Framåt behöver vi fortsätta att stärka Mio som det goda företaget där konsumtion, kvalitet, inspiration och hållbarhet fungerar tillsammans på såväl kort som lång sikt. Ett sådant arbete förutsätter gott samarbete. Jag tror och hoppas på både utvecklade och nya partnerskap framöver. Här vill jag passa på att lyfta tre spännande samarbeten som jag hoppas mycket på, för att vi på Mio ska kunna göra vår del i arbetet för en mer hållbar möbelkonsumtion:

  1. Tillsammans med tillverkaren av vår äldsta möbelserie Wilma har vi nyligen dragit igång ett pilotprojekt så att vi nu kan erbjuda kunder rekonditioneringstjänster av möbler ur Wilma-serien.
  2. Samarbetet med GIAB Nordic AB och Erikshjälpen hjälper oss att minska kassation av produkter som är fullt funktionsdugliga men som vi av olika anledningar inte vill sälja. Det kan handla om transport- och lagerskadat gods, returer och utställningsprodukter som GIAB och Erikshjälpen förlänger livet på genom sin verksamhet.
  3. Varje år slängs 1,5 miljoner madrasser i Sverige och Danmark. Förutom det råvaruslöseri det innebär, ger förbränning av madrasser stora koldioxidutsläpp. I ett spännande projekt tillsammans med flera olika lokala och globala aktörer ska vi försöka hitta ett mer hållbart sätt att ta hand om förbrukade madrasser.