Tips för hemmafixaren

Målning och kulörval

Med gehör för kulör

Mio och Nordsjö har tillsammans tagit fram 30 kulörer. Vi har pratat med Nordsjös kulörchef Ann-Charlotte Linde om kollektionen, kulörval, målning med mera och fått bra tips som alla hemmafixare har nytta av.

Har Mio-kollektionen någon röd tråd?

Den ska både hålla över tid och ligga i tiden. Därför har vi med ett antal älskade favoriter som gärna får ingå i kollektionen länge. Dem kompletterar vi sedan med kulörer som känns extra aktuella just nu. Vi tar avstamp i våra trendprognoser och väljer kulörer som känns Mio+Nordsjö – vackra och användbara i hemmet.

Färg är ett enkelt sätt att förnya och förändra hemma. Hur ska man tänka när man ska måla nytt eller måla om?

Här är tre bra tips:

Hitta rätt känsla

Vilken känsla vill du skapa eller förstärka i rummet? Ditt val av kulör ska kännas bra på väggarna, men också fungera fint tillsammans med möbler och inredning.

Provmåla gärna

En kulör som du fastnar för i butik kan upplevas helt annorlunda på dina väggar därhemma. Därför är det bra att alltid provmåla innan du bestämmer dig.

Gå din egen väg

Låt dig gärna inspireras – men inte styras – av de trender som gäller just nu. Det är du eller ni som bor i hemmet som ska trivas och må bra.

I vilken ordning är det bäst att måla ett rum?

Börja uppifrån! Måla taket först, sedan väggarna och avsluta med golvet.

Hur mycket färg behövs det per kvadratmeter?

Det är olika för olika produkter men för väggfärg brukar vi rekommendera cirka åtta kvadratmeter per liter färg för ett skikt - beroende på underlaget.

Hur viktigt är förarbetet innan målning?

Det är mycket viktigt för slutresultatet – färgen döljer inte ojämnheter och hejdar inte sprickor. Vad som ska göras beror på underlaget. Läs alltid på och följ Nordsjös rekommendationer för bästa resultat. När grundarbetet väl är gjort så är målningen grädden på moset – den verkliga förändringen. Är det viktiga förarbetet bra gjort från början så kan man göra flera ommålningar utan att behöva reparera alltför mycket mellan dem.

När kan det vara fint med en fondvägg?

En fondvägg eller ett fält på väggen i avvikande kulör kan vara ett försiktigt sätt att införa mer kulör i hemmet. Man kan också använda kulörer för att skapa rum i rummet – att göra mathörnan mysig och ombonad eller skapa fokuspunkter för att lyfta fram något fint.

Det kan vara svårt att välja bland alla kulörer och kombinationer. Vad ska man tänka på när det är stora öppna ytor som ska målas? Och mindre rum?

Kulörer kan förändra hur vi upplever form och rumslighet. Ett rum kan upplevas mer långsmalt, mer kvadratiskt, ha lägre takhöjd och så vidare. Oftast upplever man att mörka och starka kulörer kommer närmare och gör att man uppfattar ett utrymme mindre. Med detta som utgångspunkt kan du skapa den effekt du söker – behålla maximal öppenhet eller forma om efter eget behov.

Vad är bra att tänka på om man vill måla in möbler i samma färg som väggkulören?

Det har varit populärt på senare år och fungerar förutsatt att man använder olika produkter till olika underlag – väggfärg på väggar och grundfärg samt snickerifärg på möbler.

Perfekt om man vill att olika saker ska uppfattas som ett, men inte bra om man ser sämre och ska kunna orientera sig bra.

Måste man alltid måla två gånger?

Ja, det är alltid bra att måla minst två gånger. Detta för att vara säker på att färgen täcker helt och för att du ska få ett fint slutresultat.

Tips till den som gärna vill ha en personlig färgsättning men ofta hamnar på ”säkra kort” som vitt, beige eller grått?

Säkra kort är inte fel men vill man prova nytt så leta gärna miljöer att ”känna av”. Ett bra exempel är miljöerna i Mios butiker där kollektionens kulörer är uppmålade. Det gör det lättare att ta in vad lite mer kulörta väggar kan innebära i ens eget hem.

Har du en personlig filosofi när det gäller kulörer? Och vad inspireras du av?

När jag ska måla hos mig själv blir det gärna dämpade kulörer i hela spektrat. Jag inspireras mycket av naturen och dess material. Starkare kulörer tröttnar jag snabbt på. De tar jag hellre in som en accent som jag kan byta ofta.

Hur ska man kombinera kulörer för att få till en harmonisk helhet?

Det finns generella regler som man kan följa men de säger inte vad som blir ”lagom” för ett projekt. Exempelvis så kan kulörer passa ton i ton ihop men väljer du för starka nyanser kan helheten bli för kraftfull. Det är bra att tänka på att kulörer ”växer” på väggen, det vill säga upplevs starkare och mörkare.

Påverkar ljuset som faller in i rummet hur kulören upplevs?

Ljus av olika slag påverkar verkligen hur vi upplever kulörer. Det är viktigt att se dem på rätt plats och då är provmålning enda sättet. Kulörer på textilier, golv och möbler i rummet påverkar också så helst ska man se allt tillsammans som en helhet.

Kulörer väcker känslor och skapar intryck. Ge exempel på vad de signalerar och hur de får oss att känna?

Det finns generella teorier om detta, men hur vi upplever ett rum och vilka känslor vi får är individuellt. Och det är så många fler aspekter än kulören på väggen som spelar in. Men en kulör kan helt klart förhöja helheten om den är rätt i sammanhanget och för individen. Det som betyder något är vad olika kulörer får just dig att känna – och vilken ljushet, styrka, kontrast och så vidare som passar just dig.

Så en kulör kan upplevas på helt olika sätt?

Kulörer är synintryck och vad vi upplever påverkas av många saker. Olika ljuskällor, en ytas pigment och struktur, vårt eget färgseende, reflektioner, omgivande kulörer med mera påverkar hur kulörer uppfattas. Det kan vara extra svårt att förutspå hur dämpade kulörer med svag kulörthet påverkas av helheten i rummet – de påverkas lätt.

”Jag tycker att kraften i färg och kulörer är helt fantastisk. Genom att måla om kan du skapa en helt ny känsla och energi i ditt hem. Ett och samma rum kan ena stunden uppfattas som ljust och rymligt för att i nästa kännas ombonat och mysigt. Med kulörernas hjälp kan du dessutom uttrycka dig själv och din unika personlighet.”

Ann-Charlotte Linde, kulörchef Nordsjö