Om Mio

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning som i över 50 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Vi finns med butiker på ett 70-tal platser i Sverige samt på nätet med e-handel. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån Mios koncept och den lokala marknadens behov. Grunden är en stark och positiv entreprenörskultur. 

Vi brinner för att förgylla kundernas liv hemma med riktiga möbler och prisvärd kvalitet. Vi vill vara det spännande alternativet som inspirerar kunderna att förnya sina hem.

Affärsidé

Mio ska vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera ett positivt bemötande.

Vision

Mio ska inspirera kunderna att förnya sina hem. Mio tar reda på vad kunderna vill ha och tillgodoser deras behov med personliga, stilsäkra och prisvärda inredningslösningar. Mio ska erbjuda den bästa totalupplevelsen i heminredningsbranschen – från kundens första kontakt till dess att varorna förgyller deras liv hemma. Våra kunder ska känna sig välkomna, inspirerade och omhändertagna. Mio är det spännande alternativet som kunderna vill komma tillbaka till.

Värderingar

Mios värderingar är en viktig del av företagskulturen. Värderingarna representerar den gemensamma professionalitet som Mio står för. Genom att varje dag omsätta värderingarna i praktisk handling kan Mios medarbetare ge sitt bidrag till att Mio motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. 

Våra värderingar sammanfattas i orden:

  • Personligt
  • Kvalitet
  • Stilsäkert
  • Affärsmässigt

Ägare och organisation

Mio ägs av handlarna, och så har det varit ända sedan Mio bildades för över 50 år sedan. Ägandet är en stark drivkraft i Mios företagskultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Entreprenörsandan har stor betydelse för Mios tillväxt och utveckling som en modern, professionell och snabbrörlig detaljhandelskedja.

Mios affärsmodell bygger på franchisekoncept. Kedjans handlare utvecklar med hjälp av franchisekonceptet sina butiker. Franchisegivare är Mio AB som tillhandahåller och utvecklar franchisekonceptet. Via dotterbolaget Mio Försäljning AB äger och driver Mio även egna butiker. Flertalet Mio-butiker ägs dock av handlare som i sin tur äger Mio.

Mios centrala organisation med servicekontor i Tibro och Stockholm samt centrallager i Tibro, där svensk möbelindustri och handel har lång tradition.

Ledning och styrelse

Koncernledning
Björn Lindblad, verkställande direktör och tf. kommersiell chef
Linus Gustafson, IT/administrativ chef

Elin Fasth, HR-chef

Karin Crona, inköpschef
Nicklas Törnqvist, logistikchef
Erik Törnqvist, sortimentschef
Mattias Rickardsson, finanschef

Styrelse
Boris Lennerhov, ordförande
, extern
Magnus Wikner, extern
Susanne Ehnbåge, extern
Bo Johansson, Mio-handlare
Fredrik Tiberg
, Mio-handlare
Jonas Ohlsson, Mio-handlare

Mikael Mårtensson, Mio-handlare
Cathrine Loewe, arbetstagarrepresentant
Anna-Zarah Tillblad, arbetstagarrepresentant

 

Mio AB
Box 59
543 21 Tibro

Leverans/besöksadress
Fågelviksleden 2
Tibro

info@mio.se
Org.nr: 556084-0190

Ekonomiska rapporter

Mio-koncernen har brutet räkenskapsår som löper mellan den 1 maj och 30 april. Mio är ett så kallat privat bolag, men väljer ändå att ha en stor öppenhet kring den ekonomiska redovisningen. Ekonomiska rapporter publiceras två gånger per år – vid bokslut samt vid delårsrapportering för räkenskapsårets första sex månader.

Mio redovisar försäljningssiffror per räkenskapsår, per halvår samt per kalenderår. Mio redovisar inte försäljningssiffror för enskilda butiker.

 

Aktuella delårsrapporter och årsredovisningar

Sortiment

Riktiga möbler och prisvärd kvalitet är en ledstjärna för Mios sortiment. Utgångspunkten är att alla kunder vill ha ett hem de trivs i och söker personliga, stilsäkra och prisvärda inredningslösningar. Sortimentet ska svara upp emot kundernas behov, oavsett vilken stil man föredrar. Mio ska vara ett alternativ som upplevs som spännande och inspirerande.

Mios sortiment formas för hemmets olika rum – vardagsrum, matplats, sovrum och hall. Vardagsrum är största produktområde med tyngdpunkt på soffor och fåtöljer, där vi har en marknadsledande position. För matplats samt för sovrum med madrasser och sängmöbler finns ett mycket brett sortiment.

Mio erbjuder egna varumärken och produktkoncept i stor utsträckning. Vi handlar ofta direkt från tillverkare/leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien och vi har kvalitetsavtal med samtliga av dem. Enligt dessa avtal ska de följa gällande regler och lagstiftning. Vi träffar dem regelbundet och har en tät dialog, där vi poängterar betydelsen av att etiska regler och överenskommelser följs. Mio accepterar inte att djur behandlas oetiskt, eller på ett sätt som plågar dem. Detta är en viktig del i vårt kvalitetsbegrepp. Mio ansvarar för att de produkter som släpps ut på marknaden inte orsakar skadlig effekt på hälsa och miljö. Vi ställer krav på att alla leverantörer följer den europeiska kemikalieförordningen Reach.

Här kan du läsa mer om vad lagen säger (Reach kemikalielagstiftning).

Mio säljer även ett antal externa varumärken för att förstärka olika produktgrupper. Tillsammans blir det ett genomtänkt och brett urval av olika stilar.

Sortimentet i Mio-butikerna och i Mio e-handel förnyas flera gånger om året. Varje vår och höst lanseras nytt sortiment i samband med att Mios katalog ges ut. Därutöver sker nyhetslanseringar ytterligare vid två tillfällen under året. Sortimentsnyheter och uppdaterade säsongsanpassade butiker är en del av Mios erbjudande till kunderna som efterfrågar inspiration för att förändra och förnya sina hem.

Mios historia

2012 firade Mio jubileum! Då hade vi möblerat svenska hem med kvalitetsmöbler i 50 år. Historien är viktig för oss eftersom den bygger på entreprenörsanda som än i dag är den viktigaste drivkraften för Mios utveckling.

Beslutet att starta Mio fattades en vårdag i april 1962. Initiativet togs av ett antal framsynta möbelhandlare från södra Sverige samt Stockholmsområdet. Som fristående handlare i ett Sverige med en snabbt växande ekonomi med ökat bostadsbyggande och konsumtion, såg de behovet av att samverka för att stärka den egna konkurrenskraften. Resultatet blev Mio.

Det ursprungliga syftet var framför allt att pressa inköpspriser med hjälp av större volymer. Där hittar vi också bakgrunden till namnet Mio som är en förkortning av namnet Möbelhandelns Inköps Organisation. I dag står Mio väl för sig själv som uppskattat varumärke och en av den svenska möbeldetaljhandelns piggaste aktörer!

Under hela Mios historia har vi utgått från entreprenörskapet. Mio ägs än i dag av fristående möbelhandlare som alla verkar inom ramen för det gemensamma Mio-konceptet. Det har stor betydelse för den förändringsvilja och arbetsglädje som präglar Mio-kedjan. Vår vision att inspirera kunderna att förnya sina hem driver utvecklingen framåt.

Mer än 50 års verksamhet har gjort Mio starkt, både ekonomiskt och i kundens medvetande. Vi är väl etablerade inom svensk detaljhandel och en ledande kedja för möbler och heminredning. Målsättningen är att Mio ska fortsätta att växa genom att vara ett attraktivt och spännande val för kunderna.

Ansvar för hållbar utveckling

Miljön är ett gemensamt arv och ansvar. Det som görs i dag påverkar miljön i framtiden. Därför är det självklart för Mio att så långt som det är möjligt minimera verksamhetens påverkan på miljön. Genom att alltid beakta miljöaspekter kan Mio medverka till en hållbar utveckling för dagens och morgondagens generationer.

Mios miljöarbete syftar till att förstärka och förbättra arbetet inom de områden där verksamheten kan påverka mest. Det innebär att vi fokuserar på att minimera miljöpåverkan från produkter, transporter och energianvändning. Miljöspecifika krav ställs på samtliga transporter och vi strävar efter att kunna erbjuda produkter med miljömärkning alternativt dokumenterat låg miljöpåverkan.

Mio bevakar kontinuerligt nya fakta och forskningsrön som påverkar miljöarbetet. Medarbetare uppmuntras att ta ansvar och bidra. Dialog förs med leverantörer för att finna nya lösningar som innebär mindre miljöpåverkan.

Nedan kan du läsa hur vi hanterar olika material i våra produkter:

Ull/textil

Våra ullmattor är inte behandlade med flamskyddsmedel eller andra efterbehandlingar. I de fall där ullen har en annan färgställning (utan att vara färgad) beror det på att ullens naturliga färger skapar skiftande färger (vit, grå eller mörkgrå).

För Mios centrala sortiment används inte flamskyddsmedel i stoppmöblerna.

Öko-tex

Öko-tex är en märkning av textilier där man visar att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. I de fall våra produkter är markerade med öko-tex framgår det, och då gäller följande skala.

Produktklass 1: Textila produkter för spädbarn upp till tre år (kläder, leksaker, sängkläder, frotté m.m.)

Produktklass 2: Textilier som kommer i kontakt med huden (underkläder, sängkläder, t-shirts m.m.)

Produktklass 3: Produkter som inte kommer i kontakt med huden (jackor, kappor m.m)

Produktklass 4: Inredningsmaterial (gardiner, dukar, möbelklädslar m.m)

Porslin

Vårt porslin innehåller aldrig tungmetaller.

Dun

Samtliga produkter med fjädrar eller dun är tillverkade av restprodukter från slakt. Detta innebär att alla våra täcken, kuddar och stoppmöbler med dun och fjädrar innehåller biprodukter från livsmedelsindustrin och plockas från döda fåglar.

Lim

Allt lim som används för tillverkning följer Reach-förordningen. I de fall det är möjligt används vattenbaserade lim.

Kohud och fårskinn

Vi har reglerat i våra avtal att leverantörerna ska följa gällande lagstiftning när det kommer till djurhållning.

Timmer

Vi följer timmerförordningen. Här kan du läsa mer om timmerförordningen.

Biocider

Biocider (bakteriedödande) förekommer inte i vårt centrala sortiment.

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande innebär att Mio ställer krav på både oss själva och våra affärspartners. Arbetet drivs systematiskt med verkställande direktören som operativt ansvarig för att arbetet sker i enlighet med fastställda policys.

Mio tecknar inköpsavtal med uppförandekod med samtliga produktleverantörer. Via inköpsavtalen förbinder sig leverantörerna att verka i enlighet med internationellt erkända miniminormer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Mio stödjer leverantörerna i deras arbete för att följa uppförandekoden. Mios CSR-policy och uppförandekod följs upp årligen och revideras vid behov.

Uppförandekoden baseras på principerna i FN:s Global Compact:

  • FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konvention gällande barns rättigheter
  • ILO:s krav på arbetsvillkor
  • Minskad miljöbelastning genom Rio-deklarationen
  • FN:s konvention mot korruption