Emballage och bärkassar

Vilket emballage och vilken förpackning som ska användas till Mioprodukter är en avvägning utifrån den nytta förpackningen har för att bevara produktens kvalitet och den miljöpåverkan förpackningen har. Detta är frågor Mio överväger vid val av emballage:

  • Behövs förpackningen över huvud taget? Flera av Mios produkter inom till exempel textil förpackas med samma material som produkten består av. På detta sätt kan du som kund känna på kvaliteten på produkten och leverantören blir av med sitt spill i produktionen.

  • Om förpackningen behövs, går plast att ersätta med wellpapp, honey-comb, papper? I flera av Mios produkter har plast ersatts med både wellpapp, honey-comb och papper.

  • Om plast ej går att ersätta, säkerställ att det är en bra plast ur hållbarhetssynpunkt, dvs plast som går att återvinna och med låg risk för reglerade kemiska ämnen. Mio tillåter sedan en tid tillbaka inte PVC- plast i vare sig produkter eller förpackningsmaterial.

Lär dig mer om plast och hållbarhet på Naturskyddsföreningens hemsida

Plastbärkassar

Mios plastbärkassar är tillverkade i 50 % återvunnen PP (polypropen) plast. Den stora plastpåsens svarta tryckyta har minskat, för att klara plaståtervinningens krav.

Lär dig mer om hur plast återvinns i Sverige på Svensk Plaståtervinnings hemsida

Från 1 maj 2018 tar Mio betalt för alla kassar i butik och 50 % av intäkterna från denna försäljning skänks till välgörande ändamål med målsättning att minimera påverkan på miljön och samtidigt stödja olika välgörenhetsprojekt. Kvinnohuset i Örebro, Stadsmissionen i Kalmar, Skövde handikappförening, familjediakoni Falkenberg, Bjurås ridklubb och Kvinnojouren i Hudiksvall är några exempel som genom Mios försäljning av kassar erhållit stöd för sin verksamhet.