Medlemsvillkor

Gäller från 2017-06-08

Allmänt

Dessa villkor gäller för Mio medlem, ett lojalitetsprogram utfärdat av Mio AB (org.nr. 556084-0190, nedan kallat Mio.

Medlemskap

För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. För att kunna administrera ditt medlemskap behöver vi din e-postadress, mobilnummer samt personnummer. Genom att du godkänner dessa villkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Ansökan om medlemskap sker i någon av våra butiker, via sms eller på mio.se/medlem. Medlemskapet är kostnadsfritt och är giltigt i samtliga Mios butiker och på Mios e-handel (www.mio.se). Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. 

Vilka uppgifter samlar vi in och lagrar

För att bli medlem hos oss måste du lämna din e-postadress, mobilnummer och personnummer. Dessa uppgifter använder vi för att administrera ditt medlemskap, skicka information och erbjudande till dig både via post och elektroniskt, så som sms och e-post. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och uppdatera vårt medlemsregister med din postadress.

Mio hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter hos folkbokföringen via behörig och ackrediterad leverantör.

Som medlem hos oss kan du ta del av de uppgifter som finns lagrade om dig på ”mina sidor” på www.mio.se. Där kan du även frivilligt lämna information om dig och ditt boende m.m.

Vi kommer även att inhämta uppgifter av generell karaktär som t.ex. boendeform från offentliga register för att ge dig bättre och mer riktade erbjudande.

Mio kommer att marknadsföra sig till dig som medlem upp till 36 månader efter din senaste aktivitet, t.ex. genom att du handlat, deltagit i evenemang eller besökt Mina Sidor. 

Behandling av personuppgifter och köpinformation

Ändamålen med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudande samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi använder även dina personuppgifter för att skapa och hantera ditt konto i Mio medlem och för att kunna fastställa din identitet, uppdatera adressuppgifter och kontrollera din ålder vid e-handel och/eller för medlemskap i Mio medlem.  Dina personuppgifter används även för kundundersökningar, inbjudan till event/evenemang och för att besvara frågor, behandla dina beställningar, returer, leverans- och garantiärenden samt för att kontakta dig med leveransbesked och skicka SMS när din beställning går att hämta.

Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt utträde, rensning eller radering. Mio lämnar ut dina uppgifter till tredje part om det är ett lagkrav eller för nödvändig behandling som analys, tryck och distribution. I de fall vi lämnar över dina uppgifter har vi avtal med strikta instruktioner om hur personuppgifter får hanteras, sekretess och säkerhet.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Mio medlem sker via E-post eller SMS och på dina villkor, då du själv samtycker till hur du vill få information. Vill du ändra dina samtycken eller korrigera de uppgifter som finns om dig kontakta Mio kundservice, kundservice@mio.se. Dina adressuppgifter och viss annan information uppdateras automatiskt från folkbokföringsregistret via ackrediterad leverantör.

När du lämnar dina personuppgifter till Mio medlem ger du medgivande till Mio att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan ändamål för att erbjuda dig dina medlemsförmåner. Du kan närhelst avregistrera dig från utskick eller återkalla ditt samtycke. Detta gör du antingen via ”min sida” eller genom att kontakta Mio Kundservice, kundservice@mio.se.

Du har, en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig i Mio medlem. Begäran skall vara skriftlig och skickas till dataskydd@mio.se

Överföring av personuppgifter

Mio kommer inte att överföra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte annat än vad som står under punkt ”Behandling av personuppgifter och köpinformation”. Däremot kommer Mio att lämna ut din information till den Mio-butik du geografiskt tillhör för marknadsföring. 

Samtycke till behandling av personuppgifter

I och med att du anslutit dig till Mio medlem har du samtyckt till de villkor vi har för Mio medlem och för hur vi får behandla dina uppgifter enligt beskrivning i föregående stycken. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke (se ovan).

Avtalstid och villkorsändringar

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera parten. Vill du säga upp ditt medlemskap ska du kontakta Mio Kundservice, kundservice@mio.se. Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att Mio mottagit meddelande om uppsägning. Mio har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan.

Mio har rätt att ändra dessa villkor. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, en månad före villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.mio.se/medlem.

Kontakt

Har du frågor om Mio medlem, kontakta gärna din butik eller Mio Kundservice, se nedan kontaktuppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du dataskydd@mio.se eller så kan du läsa mer i Mios Integritetspolicy. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

E-mail: medlem@mio.se

Adress:
Mio AB
Fågelviksleden 2
543 50 Tibro

kundservice@mio.se
Tel: 020-66 44 00