Köpvillkor vid köp på mio.se

Mio e-handel och Mios allmänna villkor för e-handel.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via www.mio.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och Mio e-handel AB, org. nr. 556739-3359, (”Mio e-handel”). Mio e-handel är ett helägt dotterbolag till Mio AB, org. nr. 556084-0190, (”Mio”).

1.2 Mio e-handel expedierar, enligt svensk lag, inte kontantköp till personer under 16 år eller kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.3 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Mio, Mio e-handel eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Mio. Mio reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen.

1.4 Mio e-handel är certifierat av Trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel. För mer information om Trygg e-handel, se här: Mio Trygg e-handel.

1.5 Färgavvikelser kan förekomma och bilderna i trycksaker ger inte alltid en exakt återgivning av verkligheten. Detsamma gäller för produktbilder på mio.se då enheter (dator, läsplatta, mobil etc.) kan ha olika färginställningar.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via mio.se måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa villkor tillämpas, ingås först när Mio e-handel skriftligen bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från Mio e-handel. I enskilda fall, exempelvis vid tekniskt fel eller vid eventuell slutförsäljning, kan Mio e-handel neka och annullera en beställning.

2.2 Mio e-handel lämnar – direkt i samband med att Kunden gör sin beställning på mio.se – ett ordererkännande och så snart som möjligt därefter en orderbekräftelse med mer detaljerad information om leveranstider. En beställning kan endast bekräftas om Mio e-handel kan fastställa kundens uppgifter. Mio uppmanar kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Mios kundservice.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mio e-handel och Mios behandling av personuppgifter finns i Mios Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Mio eller Mio e-handel om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3 Om Mio e-handel misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Mio e-handel rätt att stänga av Kunden. Mio e-handel har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Avgifter för transport för hemleverans anges separat. Prisavvikelser kan förekomma i förhållande mellan Webbplatsen och Mios butiker.

4.2 Kunden kan betala sitt köp på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på www.mio.se. Mio e-handel förbehåller sig rätten att inte alltid kunna erbjuda alla betalsätt, alternativt kunna ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Leverans och hämtning av varor

5.1 Varor som finns i lager i butik eller på Mios centrallager levereras normalt inom 1-2 veckor räknat från det att Mio e-handel skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Leveranstiden beror på var Kunden bor samt om Kunden valt att hämta beställda varor i butik eller få dem hemlevererade. Specialbeställda möbler, t.ex. soffor med personligt tygval, levereras normalt inom 5-8 veckor. I de fall en vara returneras till Mio e-handel av tillämpligt fraktbolag på grund av att Kund inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller sig Mio e-handel rätten att debitera Kunden en avgift för att täcka Mio e-handels kostnader för returfrakt samt returadministration. I de fall tillämpligt fraktbolag eller Mio e-handel kommit överens med Kunden om dag och tid för leverans men denne inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma. I det fall Kund vid beställningstillfället valt att hämta vara direkt i butik tillkommer ingen fraktkostnad. 

5.2 Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Mio e-handel Kunden detta och fortsätter bevaka beställningen. Vissa möbler säljs omonterade.

5.3 Kunden ska hämta beställd vara inom 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket hämtas i första hand ut personligen mot uppvisande av giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering sker via SMS eller telefonsamtal. Endast i undantagsfall skickas avisering via vanlig post. För ej uthämtade paket förbehåller sig Mio e-handel rätten att debitera Kunden en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad.

5.4 I det fall Kunden i samband med sin beställning av vara på Webbplatsen köpt en transporttjänst för hemleverans av densamma förutsätter detta att transport med lastbil kan ske på allmän väg fram till den fastighet Kunden önskar leverans och att sådan transport kan ske utan att transporten sker via en eller flera färjor (motsvarande). Gotland är dock undantaget denna bestämmelse. Mio e-handel baserar sina transportavgifter på den geografiska täckningen av postnummer. I vissa fall täcker samma postnummer både fastland och öar vilket omöjliggör hantering av frakttjänster på ett korrekt sätt på Webbplatsen för sådana postnummer. Som regel kan separat överenskommelse mellan Kund och närmaste Mio-butik ske om hur transport på lämpligt sätt kan ske till t.ex. färjeläger eller motsvarande.

5.5 Inbärning av vara förutsätter att platsen dit varan – i emballerat skick – ska bäras är åtkomlig utan risk för person- eller sakskada. Vara bärs inte till utrymme som innebär fara att varan kan ta skada eller att den eller de personer som bär varan utsätts för arbetsskaderisk.

6. Ångerrätt

6.1 Mio e-handel hoppas att Kunden alltid ska bli nöjd med sin beställning men skulle Kunden av någon anledning ångra sig så har Kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Mio e-handel detta inom 14 dagar från att denne eller någon av Kunden angiven person tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Om du som Kund vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Mio e-handel om sitt beslut att utöva ångerrätten. Kunden kan vända sig till Mio e-handels Kundservice. Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan alltid returnera varan till närmaste Mio butik. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.3 Kunden står för returfrakt och ska returnera varan omonterad, väl emballerad, i fint skick och helst i originalemballage. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum Kunden meddelat Mio e-handel att Kunden önskar utöva sin ångerrätt. Vid frågor kring returfrakten kan Kunden Kontakta vår Kundservice. Kunden kan alltid returnera varan till närmaste Mio butik.

6.4 Om Kunden har returnerat en vara som är köpt via Mio e-handel betalar Mio e-handel eller Mio-butik tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än de standardleveranssätt som Mio e-handel erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Mio e-handel rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du som Kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.5 Mio e-handel betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Mio e-handel tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Mio e-handel får dock avvakta med återbetalning tills Mio e-handel alternativt Mio-butik tagit emot varan eller till dess Kunden kan visa att varan har skickats tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig som Kund via det betalningsalternativ som Kunden ursprungligen valt vid köptillfället, förutsatt att något annat inte överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.

6.6 Retur av vara ska göras till Mio e-handel på det sätt som anges här och på följande sida om Ångerrätt och returer.

7. Öppet köp

7.1 Utöver den lagstadgade ångerrätten enligt punkt 6 ovan erbjuder Mio e-handel öppet köp på lagerförda varor i 30 dagar efter leveransdatum (60 dagar för dig som är Mio Medlem). En lagerförd vara är en standardprodukt som lagerförs i Mio-butik (”Lagervara”). Kunden ska kunna uppvisa kvitto samt inom 30 dagar lämna tillbaka varan hel, ren och i originalförpackning. Varan får synas för att pröva dess egenskaper och skall returneras omonterad i oanvänt skick.

7.2 Öppet köp gäller inte för presentkort, om inte annat överenskommits vid köptillfället. Sådan överenskommelse ska i så fall stå angiven på Kundens kvitto för att öppet köp ska gälla.

7.3 Kunden står för returfrakten vid öppet köp och ansvarar för att Lagervaran returneras i oförändrat skick. Kunden måste returnera varan väl emballerad och i originalemballage.

7.4 När Mio e-handel fått tillbaka returnerad Lagervara och konstaterat att den är i oförändrat skick betalar Mio e-handel tillbaka det belopp Kunden betalat för den Lagervara som skickats tillbaka. Mio e-handel betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det datum Mio e-handel mottagit Lagervaran i retur. Vid retur av Lagervara återbetalas inte fraktavgiften. Mio e-handel förbehåller sig rätten att neka retur av en Lagervara om det visar sig att Lagervaran inte är i oförändrat skick. Mio har i sådana fall rätt att returnera Lagervaran som nekats retur till Kunden på Kundens bekostnad.

7.5 Returer ska göras till Mio e-handel på det sätt som anges här och på följande sidan om Ångerrätt och returer.

8. Reklamation

8.1 Kund har alltid tre års reklamationsrätt på varor inköpta i Mio-butik eller på Webbplatsen.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta en fysisk Mio-butik eller kundservice enligt vad som anges på Webbplatsen. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Mio e-handel att kompensera kunden enligt gällande konsumentlagstiftning. Mio e-handel strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Mio e-handel mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Mio e-handel - förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer Mio e-handel riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.4 Mio e-handel (eller i förekommande fall Mio-butik) står för returfrakten för godkända reklamationer, förutsatt att returfrakten sker på överenskommet sätt mellan Kunden och Mio e-handel (eller i förekommande fall Mio-butik).

9. Ändring av Villkoren

9.1 Mio e-handel förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Mio e-handel har informerat Kunden om ändringarna. Mio e-handel rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Vid eventuell tvist följer Mio e-handel beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.