Cord matbord återkallas

Mio har upptäckt en potentiell fara med Cord matbord. Våra tester visar att bordet är instabilt och tipprisk finns vilket kan medföra personskador och vi har därför beslutat att återkalla denna produkt.

Återlämna bordet till närmaste butik och få pengarna tillbaka. Vi tittar på ett nytt utförande med konstruktionsförändringar som förväntas finnas i butik första kvartalet 2021. Vi beklagar det besvär detta medför. (2020-10-09)

Vid ytterligare frågor kontakta din Mio-butik.